هيأت امنا
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

 

هيأت امنا:

جامعه المصطفي (ص) العالميه همانند تمام مراكز علمي جهان براي هدايت و نظارت كلان نگر بر فعاليت هاي خود، از هيأت امنايي متشكل از شخصيت هاي حقيقي و حقوقي صاحب نظر و انديشمند برخوردار است كه در زمينه معارف و فرهنگ اهل بيت (ع) فعاليت مي نمايند. اعضاي محترم هيأت امناي جامعه سالانه عملكرد آموزشي و پژوهشي جامعه را مورد واكاوي قرار داده، برنامه هاي پيشنهادي سال آينده را در سطح كلان تصويب مي كنند.
 

اعضای حقیقی
1. آیت الله مرتضی مقتدایی
2. آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری
3. آیت الله محمد علی تسخیری
4. حجت الاسلام و المسلمین محمود محمدی عراقی
5. حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ربانی خراسانی
6. حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن نواب
7. حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن مهدوی مهر
8. جناب آقای دکتر مهدی اهری مصطفوی

اعضای حقوقی
1. آیت الله علیرضا اعرافی
2. آیت الله محسن اراکی
3. حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن اختری
4. جناب آقای دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان
5. آیت الله محمد مهدی شب زنده دار
6. حجت الاسلام و المسلمین محسن قمی


 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات