اجتهاد
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

 

سطح 4 (معادل دكتري)

دوره پنج ساله با 94 واحد درسي كه شامل 4 سال تحصيل در درس خارج اصول و فقه؛ به ارزش 48 واحد و مراجعه هفته‌اي به استاد راهنما براي درس اصول و فقه به صورت مجزا براي اخذ راهنمايي و مشاوره آموزشي در مورد درس خارج؛ به ارزش 16 واحد و مجموعه دروس مورد نياز براي تحصيل در درس خارج به عنوان دروس پيش‌نياز و دروس تكميلي؛ به ارزش 26 واحد و تدوين رساله در پنجم؛ به ارزش 4 واحد مي‌باشد.

طلاب ورودي اين سطح، از ميان فارغ‌التحصيلان سطح 3 (كارشناسي ارشد) كه واجد شرايط مدنظر باشند، پذيرفته مي‌شوند. اين دوره در واقع يك دوره‌ي تخصصي درس خارج فقه و اصول است كه با رويكرد تحقيقي و پژوهشي در راستاي تقويت بنيه علمي طلاب و فضلاي گرامي و زمينه‌سازي براي اجتهاد و دست‌يابي به شيوه‌هاي استنباط در ابواب فقهي طراحي شده است.

 
 

طلاب و دانش‌پژوهان اين سطح، اساتيد مدنظر خود را از ميان علما و مراجع عظامي كه در حوزه‌ي علميه كرسي تدريس دارند، انتخاب مي‌كنند و در درس آنها حاضر مي‌شوند. در ابتداي سال تحصيلي، طلاب عزيز جهت هدف‌مند نمودن و به ثمر رسيدن فعاليت‌هاي علمي‌شان در فقه و اصول؛ بعد از تعيين درس، با رعايت عدم تداخل كلاس‌ها به تعيين اساتيد راهنما نيز مي‌پردازند. طلاب موظف‌اند به صورت هفتگي در جلسات راهنمايي اساتيد مربوطه جهت رفع اشكلات علمي، راهنمايي در روش تحصيل و ارتقاء كيفيت در درس خارج و تقريرنويسي و... شركت نمايند.

طلاب اين سطح، پس از گذراندن تمامي دروس و تدوين رساله‌ علمي فارغ‌التحصيلان خواهند شد. جامعه‌المصطفي، در اين سطح همانند ساير سطوح آموزشي، متكفل انجام كليه مراحل به شناسايي، انتخاب و جذب اساتيد راهنما، برگزاري كلاس‌ها، حضور و غياب، امتحانات پايان سال و... مي‌باشد.